Oefeningen

Algemeen

Significantie in wetenschappelijke notatie

Volume blokje

Laadbak

Natuurkunde

2e Klas:
Kleuren

Bepalen van de frequentie vanuit een oscilloscoopscherm

3e Klas:
Simpele hefbomen

Simpele hefbomen met een meestal mooier plaatje

Twee weerstanden in serie

Twee weerstanden parallel

4e Klas:
Combinatieschakeling II

5 HAVO en 6 VWO:
Getallenstelsels

Scheikunde

3e Klas:
Verbrandingsreacties alkanen met level

Verbrandingsreacties alkanolen met level

Verbrandingsreacties alkaanzuren met level

Verbrandingsreacties alkenen met level

Verbrandingsreacties algemeen met level

Oefenopgaven

Natuurkunde

Volume blokje

Kuifeend

Test opgave

Aantekeningen

Natuurkunde

Constructiestralen

Nieuw ! Draag bij aan een wiki over energie !