Volume van een blokje


Bereken het volume van een blokje met zijden van 2,2 cm, 1,8 cm en 4,9 cm. (4 p)


(4 p) V = lbh = 2,2 1,8 4,9 = 19,404 cm3.