Volume van een blokje


Bereken het volume van een blokje met zijden van 9,0 cm, 2,8 cm en 5,3 cm. (4 p)


(4 p) V = lbh = 9,0 2,8 5,3 = 133,560 cm3.