Een serieschakeling


In een serieschakeling is R1 825,1 Ω en R2 653,8 Ω.
De stroomsterkte is 0,32 A.

Bereken de spanning van de spanningsbron. (7p)
Spanning (1 cijfer achter de komma): V