Vraag

Schrijf het volgende getal in wetenschappelijke notatie met een significantie van 5: 0,493039000000000
getal: 10macht :