Een parallelschakeling


In een parallelschakeling is de spanning van de spanningsbron 246,4 V.
Weerstand R1 is 444,3 Ω en weerstand R2 is 735,5 Ω.

Bereken de stroomsterkte. (7p)
Stroomsterkte (2 cijfers achter de komma): A