Een parallelschakeling


In een parallelschakeling is de spanning van de spanningsbron 302,1 V.
Weerstand R1 is 190,6 Ω en weerstand R2 is 728,3 Ω.

Bereken de stroomsterkte. (7p)
Stroomsterkte (2 cijfers achter de komma): A