Een combinatieschakeling II


In een combinatieschakeling is R1 986,8 Ω, weerstand R2 is 811,4 Ω en weerstand R3 is 40,3 Ω.
De stroomsterkte is 0,89 A.

Bereken de spanning van de spanningsbron. (7p)
Spanning (1 cijfer achter de komma): V