Volume van een blokje


Bereken het volume van een blokje met zijden van 9,3 cm, 8,6 cm en 4,1 cm. (4 p)


(4 p) V = lbh = 9,3 8,6 4,1 = 327,918 cm3.