Volume van een blokje


Bereken het volume van een blokje met zijden van 5,8 cm, 4,8 cm en 2,7 cm. (4 p)


(4 p) V = lbh = 5,8 4,8 2,7 = 75,168 cm3.