Volume van een blokje


Bereken het volume van een blokje met zijden van 0,1 cm, 7,0 cm en 6,4 cm. (4 p)


(4 p) V = lbh = 0,1 7,0 6,4 = 4,480 cm3.