Volume van een blokje


Bereken het volume van een blokje met zijden van 8,0 cm, 4,5 cm en 3,2 cm. (4 p)


(4 p) V = lbh = 8,0 4,5 3,2 = 115,200 cm3.