Volume van een blokje


Bereken het volume van een blokje met zijden van 7,2 cm, 2,9 cm en 3,9 cm. (4 p)


(4 p) V = lbh = 7,2 2,9 3,9 = 81,432 cm3.