De kracht of arm bij een hefboom


Bij een hefboom is de kracht links 599 N en de arm links 23,0 cm. De arm rechts is 11,2 cm. De hefboom is in evenwicht. Bereken de kracht rechts. (7p)
Kracht rechts (1 cijfer achter de komma): N