De kracht of arm bij een hefboom


Bij een hefboom is de kracht links 472 N en de arm links 91,6 cm. De arm rechts is 29,7 cm. De hefboom is in evenwicht. Bereken de kracht rechts. (7p)
Kracht rechts (1 cijfer achter de komma): N