De kracht of arm bij een hefboom


Bij een hefboom is de kracht links 732 N en de arm links 16,9 cm.
De arm rechts is 14,1 cm.
De hefboom is in evenwicht.

Bereken de kracht rechts. (7p)
Kracht rechts (1 cijfer achter de komma): N