De kracht of arm bij een hefboom


Bij een hefboom is de kracht links 287 N en de arm links 98,4 cm.
De arm rechts is 43,0 cm.
De hefboom is in evenwicht.

Bereken de kracht rechts. (7p)
Kracht rechts (1 cijfer achter de komma): N