Als je de 2e constructiestraal nog een keer wilt bekijken, kun je hier klikken:
2e Constructiestraal3e Constructiestraal

Het is weer van essentiel belang dat je alle volgende tekeningen zelf natekent !

Teken weer een hoofdas van 12 cm met in het midden een positieve lens (8 cm hoog).
Plaats aan beide kanten van de lens een brandpunt (F) op 2 cm voor en achter de lens.
Teken nu weer een lichtstraal vanaf het punt dat 2 cm boven de hoofdas en 6 cm voor de lens ligt.
Teken deze lichtstraal naar het brandpunt dat vr de lens ligt en daarna ongebroken verder tot de lens. (Zie tekening)
De 3e constructiestraal is eigenlijk de omgekeerde van de 1e constructiestraal.
De 3e constructiestraal gaat al voor de lens door het brandpunt en moet dus na de lens juist evenwijdig aan de hoofdas lopen ! (Zie tekening)
Voor de lens lopen de 3e constructiestralen dus door het brandpunt en dan verder tot de lens. Achter de lens lopen ze evenwijdig aan de hoofdas.
Besef dat deze omschrijving van de loop van de 3e constructiestraal weer heel precies is en niet zomaar anders opgeschreven kan worden !
Bovendien geldt weer het omgekeerde: als de lichtstraal voor de lens niet door het brandpunt gaat, loopt hij na de lens ook zeker niet evenwijdig aan de hoofdas !
En ook natuurlijk: als de lichtstraal na de lens niet evenwijdig aan de hoofdas loopt, gaat de lichtstraal voor de lens niet door het brandpunt !
Denk maar eens aan de 1e en ook de 2e constructiestraal: die gaan voor de lens niet door het brandpunt en lopen na de lens inderdaad niet evenwijdig aan de hoofdas !

Van deze 3e constructiestralen zijn er ook oneindig veel te tekenen, als je een ander beginpunt kiest.
Teken weer eens een lichtstraal die van onder de hoofdas komt. (Zie tekening)

LINKS: Door het brandpunt en dan verder tot de lensRECHTS: Evenwijdig aan de hoofdasVan deze 3e constructiestralen zijn er weer oneindig veel te tekenen. We tekenen er nog 4, waaronder de buitenste 2. (Zie de volgende tekeningen)
Mocht je weer nog verder naar buiten lichtstralen willen tekenen, dan moet je de lens langer maken door hem verder te stippelen.
Bedenk ook weer, dat het optische midden van de lens echt in het midden moet blijven en je dus de lens, als je niet stippelt, aan beide kanten evenveel langer moet maken !


LINKS: Door het brandpunt en dan verder tot de lensRECHTS: Evenwijdig aan de hoofdasEen speciale lichtstraal daarbij is weer degene die precies over de hoofdas loopt ! Dat is dus eigenlijk een 1e en 2e en 3e constructiestraal in n ! (Zie tekening)
Hij loopt n voor de lens evenwijdig aan de hoofdas, richting het optische midden n door het brandpunt !
En gaat ook na de lens door het brandpunt, ongebroken verder n evenwijdig aan de hoofdas !


LINKS: Door het brandpunt en dan verder tot de lensRECHTS: Evenwijdig aan de hoofdasSnappen we nu ook de 3e constructiestraal ? Dan zijn we klaar voor het volgende huzarenstukje !

We gaan van elke constructiestraal de eerst getekende in 1 tekening zetten en eens kijken wat we dan krijgen !


3 Constructiestralen in n